Zengio termtjänst

Med Termtjänsten kan andra IT-lösningar, allt från formulär till journalsystem och kvalitetsregister, använda gemensamma begrepp och på så vis enkelt dela och förstå informationen.

För en sammanhållen vård

Standardiserad data öppnar dörren för en sammanhållen vårdkedja - i patientsituationer där många vårdgivare är inblandade blir det lätt att säkert dela information och på så vis se patientens resa genom vårdapparaten som en samanhållen aktivitet där informationen följer patienten och är aktuell och delad mellan vårdgivare.

Bättre Patientmöte

Korrekt, specifik och konsekvent använd dataanvändning och -insamling förbättrar patientmötet och dess uppföljning och analys. Jämförbar data inom och mellan organisationer leder till bättre underlag för innovation och ett ständigt lärande.

Standardiserad Data

En gemensam terminologi är kritiskt för att dela (använda?) information mellan organisationer och regioner. Den är nyckeln till att hämta data från olika aktörer för en samanställd statistik, såväl som till möjligheten att distribuera data från en central organisation till samma aktörer.

Bättre vård med smart data!

Det saknas inte data - det svåra ligger i att använda den. I vårt synsätt är smart data den data som kan användas och förstås fullt ut av de som har användning för den. Tillgänglig när den behövs, fullt möjlig att integrera och sammanställa utan risk för feltolkningar.

Vill du veta mer?

Låt oss ta en kopp kaffe och diskutera hur vi kan hjälpa dig att säkra och effektivisera ditt vårdflöde!
För mer info om Termtjänst, ladda ner produktbladet här.

Kontakt