Zengio tidbokning

Zengio Tidbokning vänder sig till dig som har en vårdlösning som hanterar ny-, av- och ombokningar via TakeCare i Stockholm. Zengio Tidbokning eliminerar kravet på  dubbelregistreringar i eget system respektive TakeCare och ger patienten möjlighet att själv styra sina bokningar!

Mindre administration

Genom Zengio Tidbokning eliminerar vi onödig dubbelregistrering av bokningsinformation.

Dessutom minskar vi mängden av inkommande telefonsamtal, då du kan skapa en lösning där patienten själv hanterar sina bokningar.

Flera funktioner

Via Zengio Tidboknings API får du möjlighet att:
- Identifiera Lediga tider
- Identifiera Bokade tider
- Genomföra Bokningar
- Genomföra Avbokningar
- Genomföra Ombokningar

Detta gör effektiviteten och minskar stressen. Speciellt om du låter patienten själv utföra detta arbete.

Andra behov och idéer?

Idag fungerar Zengio Tidbokning mot TakeCare i Stockholm. Men andra regioner och journalsystem kan läggas till – kontakta oss gärna om dina behov och idéer!

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Låt oss ta en kopp kaffe och diskutera hur vi kan hjälpa dig att säkra och effektivisera ditt vårdflöde!

Kontakt