Zengio Vård

Zengio Vård är en lösning för dig som vill förenkla och strömlinjeforma dina patientflöden och samtidigt skapa en bättre vardag för dina medarbetare. Här hittar du effektiva funktioner - oavsett om patienterna är inlagda för behandling eller hemma för observation.

En lösning för flera flöden

Zengio Vård är en lösning för dig som vill förenkla och strömlinjeforma dina patientflöden och samtidigt skapa en bättre vardag för dina medarbetare. Här hittar du effektiva funktioner - oavsett om patienterna är inlagda för behandling eller hemma för observation.

Skattning

Skattning av smärta och illamående är områden som ofta hanterats manuellt av avdelningssköterskorna. Zengio Vård engagerar istället dina patienter att själva enkelt utföra detta via sin telefon - något som också skapar värdefulla grunddata för vidare forskning och kvalitetsförbättring. Ni väljer också om patienten ska smärtskatta under inläggningstiden och/eller hemma - allt för att passa er bäst.

Medicinschema

Vill du ge dina patienter och deras anhöriga möjlighet att bättre förstå vilka läkemedel som används i samband med behandling?  Med Zengio Vård leder kombinationen av Medicinschema och Skattning till bättre behandlade patienter och mindre spring för vårdpersonalen!

Checklista

En stressig vardag ökar risken för att aktiviteter eller kontroller glöms bort. Vår checklistefunktion förbättrar såväl den interna kommunikationen som avstämningar med patienter och anhöriga.

Patientöversikt

Engagerade patienter är viktigt - men minst lika viktigt är att vårdpersonalen får en snabb överblick över hur de egna patienterna mår - oavsett om de är inlagda eller vårdas i hemmet! Genom att koppla Skattningsmodulen till Patientöversikten kan ni enkelt ha kontroll på hur patienterna känner sig och om individen blir bättre eller sämre.

Vill du veta mer?

Låt oss ta en kopp kaffe och diskutera hur vi kan hjälpa dig att säkra och effektivisera ditt vårdflöde!

Kontakt